نویسنده = اهل‌سرمدی، نفیسه
تعداد مقالات: 2
1. تأویل شناسی در چشم انداز حکیم عبدالرزاق لاهیجی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-122

10.22108/coth.2018.105366.1084

نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه


2. مقایسه دیدگاه حکیم مدرس زنوزی و بانو امین در توحید ذات

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-130

نفیسه اهل‌سرمدی؛ مریم السادات ایزدی