نویسنده = خیاطیان، قدرت الله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای انسان‌شناسی عرفانی از منظر شیخ نجم‌الدین رازی و عزیز نسفی

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-124

10.22108/coth.2019.114457.1221

قدرت الله خیاطیان؛ طناز رشیدی نسب


2. بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-50

قدرت الله خیاطیان؛ یاسمن سلمانی