نویسنده = حاجی اسماعیلی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی اصول قوانین کیفری و جزایی در آیین اسلام و یهود

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-54

محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ پیمان کمالوند


2. بررسی رویکرد کلامی اشاعره و معتزله به چیستی کلام الهی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-102

محمدرضا حاجی اسماعیلی