نویسنده = دلگیر، هدیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-110

ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر