نویسنده = کشفی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی دیدگاه‌ها درباب آموزه فدیه

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-34

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی