نویسنده = کمالوند، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اصول قوانین کیفری و جزایی در آیین اسلام و یهود

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-54

محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ پیمان کمالوند