نویسنده = رضایی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. زهد از نگاه نیچه وحافظ

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-28

10.22108/coth.2016.20757

ابراهیم رضایی؛ مهدی دهباشی


2. مناسبت میان اسماء الهی و آسمان‌ها در طریقت قبّالا و سنّت اسلامی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-132

ابراهیم رضایی؛ امین حسن راد