نویسنده = روحانی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی باور به تجسّد خداوند در آیین هندو و مسیحیت

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-118

سید محمد روحانی