نویسنده = پرچم، اعظم
تعداد مقالات: 2
1. سیمای شادی در عهد جدید و نقد آن از چشم‌انداز قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-56

اعظم پرچم؛ مهدی رجائی