نویسنده = مفتاح، احمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. «حق حیات» در ادیان توحیدی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-138

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح


2. تبیین اموزه فدیه در مسیحیت و شفاعت در تشیع

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-160

احمد رضا مفتاح؛ محسن ربانی