نویسنده = علمی، قربان
تعداد مقالات: 7
1. رهیافتی تاریخی به نقد منابع در مطالعۀ اسفار خمسه

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-138

10.22108/coth.2019.115212.1234

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ میلاد اعظمی مرام


2. جایگاه انسان در نظام آفرینش از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرا

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-96

10.22108/coth.2017.79944

زینب فروزفر؛ قربان علمی


3. بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

10.22108/coth.2016.21199

حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


4. مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-94

10.22108/coth.2016.20761

قربان علمی؛ علی بورونی


5. بررسی مقایسه ای مفهوم ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-90

قربان علمی؛ حامد نظرپور نجف آبادی


6. الهیات فیض کارل رانر، در میانۀ کلیسای کاتولیک و الهیات نو

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-36

جعفر فلاحی؛ قربان علمی


7. تأثیر کلام معتزلی بر کلام قرائیمی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

قربان علمی؛ مریم ساجدی نسب