نویسنده = توکلی، غلامحسین
تعداد مقالات: 2
1. راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

10.22108/coth.2017.21669

سید مرتضی طباطبایی؛ غلامحسین توکلی


2. کرایگ و برهان کیهان شناختی کلام (دلیل حدوث)

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-92

غلامحسین توکلی