تعداد مقالات: 217
20. نگرش دینی و تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی سنت آگوستین و امام خمینی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/coth.2019.114555.1222

محمد عابدی اردکانی؛ علی مزیدی


23. نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ایمان و اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-20

عین اله خادمی؛ عبداله علیزاده


24. تأثیر کلام معتزلی بر کلام قرائیمی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

قربان علمی؛ مریم ساجدی نسب


25. جلد3

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389