کلیدواژه‌ها = علم حضوری
تعداد مقالات: 2
1. علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا دربارۀ علم خدا به ماسوا

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

10.22108/coth.2018.109238.1131

سید محمد علی دیباجی؛ حسن محسنی راد


2. رؤیت خداوند از نگاه فخرالدین رازی و علّامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-136

10.22108/coth.2016.20764

مرتضی عرفانی؛ ابراهیم نوری؛ هانیه یعقوبی