کلیدواژه‌ها = آگوستین
تعداد مقالات: 3
1. نگرش دینی و تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی سنت آگوستین و امام خمینی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/coth.2019.114555.1222

محمد عابدی اردکانی؛ علی مزیدی


2. بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/coth.2016.20766

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو


3. پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

10.22108/coth.2016.20756

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ کوکب دارابی