کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 2
1. نگرش دینی و تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی سنت آگوستین و امام خمینی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/coth.2019.114555.1222

محمد عابدی اردکانی؛ علی مزیدی


2. مطالعه تطبیقی حضرات خمس از دیدگاه قیصری و امام خمینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-142

10.22108/coth.2016.20774

سیدمحمود یوسف‌ثانی؛ حسین زحمتکش زنجانی