کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-62

10.22108/coth.2018.104207.1060

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی


2. وحی قرآنی و تمثیل عرفانی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-122

10.22108/coth.2018.80100.0

محمد باقر تورنگ؛ احسان جندقی