کلیدواژه‌ها = زرتشت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی آموزۀ پیمان و میثاق در دین زرتشت و یهود

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

10.22108/coth.2018.104652.1067

خلیل حکیمی فر؛ محب علی آبسالان؛ الهه میری


2. «حق حیات» در ادیان توحیدی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-138

محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح