کلیدواژه‌ها = اسپینوزا
تعداد مقالات: 2
1. اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

10.22108/coth.2018.80269.0

زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری


2. نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-110

ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر