کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
تعداد مقالات: 3
1. جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

10.22108/coth.2018.109437.1130

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی


2. وحی قرآنی و تمثیل عرفانی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-122

10.22108/coth.2018.80100.0

محمد باقر تورنگ؛ احسان جندقی


3. نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-110

ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر