کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی دربارۀ معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالعۀ موردی ظلوم و جهول

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-108

10.22108/coth.2019.110707.1150

سیدعبدالسلام محمودیان؛ مرتضی قائمی؛ سیدمهدی مسبوق


2. معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-116

محمد جواد نجفی؛ جواد محمدی