کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 3
1. بررسى نظریۀ تفسیری‌-تأویلى در نظام فکری میرداماد

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-28

10.22108/coth.2018.105223.1080

محمد سلطانی رنانی


2. بررسی امکانِ جمع بین مبانی معرفتی قرآن و اصول هرمنوتیک فلسفی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-152

10.22108/coth.2016.20765

سید مصطفی مناقب؛ عبدالله محرابی


3. بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-50

قدرت الله خیاطیان؛ یاسمن سلمانی