کلیدواژه‌ها = اختیار
تعداد مقالات: 4
1. اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

10.22108/coth.2018.80269.0

زهرا علافچیان؛ محمدرضا شمشیری


2. بررسی مسئله شر از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-50

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ عبدالله نصری


3. پاسخ بوئتیوس به دشوارۀ شر

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-104

سحر کاوندی؛ داود قرجالو


4. سرگذشت انسان از اختیار تا نجات

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-68

ندا خوشقانی؛ امیر عباس علیزمانی