کلیدواژه‌ها = نقد تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. نسبت بین الهیات و تاریخ در آراء ولفهارت پانن برگ

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-48

زینب سالاری؛ مجتبی زروانی