کلیدواژه‌ها = دین
تعداد مقالات: 11
1. رابطۀ متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی دینی الیاده و روانشناسی تحلیلی یونگ

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-126

10.22108/coth.2020.122765.1401

علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ پروین فروزنده


2. دین در هرمنوتیک فلسفی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-132

10.22108/coth.2019.117670.1297

علیرضا آزاد


3. نگرش دینی و تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی سنت آگوستین و امام خمینی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/coth.2019.114555.1222

محمد عابدی اردکانی؛ علی مزیدی


4. ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-38

حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی


6. مقایسه نظریه حقیقت دوگانه در نگاه ابن‌رشد، ابن‌رشدیان و کلیسای قرن سیزدهم

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-84

علی قربانی؛ فتحعلی اکبری


7. منجی موعود در ادیان‌ بزرگ قبل‌ از اسلام‌

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 149-168

مهین عرب


8. تمایز میان ذات و واقعیت دین رفع: یک ابهام در روش پدیدارشناسی دین

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-70

محمدرضا قائمی نیک؛ مجتبی زروانی


9. تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی


10. رابطه بین دین و مدرنیته، تعارض یا سازگاری؟

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-120

عباس یزدانی


11. مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-40

محمد محمدرضایی؛ طاهر کریم زاده