کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-144

10.22108/coth.2018.112540.1183

رسول رضوی؛ مجید هادی زاده


2. بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-90

10.22108/coth.2018.80082.0

محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی


3. نظریه وحدت متعالی دین

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-72

حسینعلی ترکمانی؛ محمدرضا فریدونی؛ رضا کریمی


4. نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-126

حسن امینی فر؛ منصور معتمدی


5. امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-92

عباس دهقانی نژاد؛ محمّد سعیدی مهر


6. معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-116

محمد جواد نجفی؛ جواد محمدی


7. یگانه‌پرستی در اسلام و آیین سیک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-78

محمد مهدی علیمردی


8. نقد و بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره ایمان و اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-20

عین اله خادمی؛ عبداله علیزاده