کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی فهم انتقادی از گفت‌وگوی بین ادیان در تجربه و ذهنیت ایرانی

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-58

10.22108/coth.2019.113179.1200

باقر طالبی دارابی؛ مجید جعفریان