کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-62

10.22108/coth.2018.104207.1060

فرشته دارابی؛ عباس اشرفی


2. بررسی تطبیقیِ مفهوم «رسول» در قرآن مجید و عهد جدید

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-144

10.22108/coth.2018.112540.1183

رسول رضوی؛ مجید هادی زاده