نویسنده = مهدی مطیع
تعداد مقالات: 3
1. نقدی بر دینی‌سازی قانون جذب

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-62

10.22108/coth.2019.113002.1196

مهدی پیچان؛ مهدی مطیع


2. معناداری وقایع زندگی از دیدگاه قرآن و روان شناسی وحدت مدار: مبنایی برای طراحی تمرین های هنری مؤثر

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

10.22108/coth.2017.80271

علی زاده محمدی؛ افسانه ناظری؛ مهدی مطیع؛ پریسا داروئی


3. تبیین قرآنی - عرفانی احدیت

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-110

10.22108/coth.2017.100942.1009

مهدی مطیع؛ سمیه نادری